Važni telefoni

 

STARI BROJ  NOVI BROJ
POLICIJA 92 122
VATROGASCI 93 123
HITNA POMOĆ 94 124
TAČNO VRJEME 95 125
TELEGRAMI 96 126
PRIJAVA KVARA NA TELEFONU 977 1271
INFORMACIJE O TELEFONSKIM BROJEVIMA 988 1181
PRO MONTE 9898
T-MOBILE 9899
M:TEL 9868
MUP-ŽALBE I PRITUŽBE GRAĐANA 9821

020/241-252,069/349-000,

067/449-000

CARINSKA OTVORENA LINIJA 080/081-333
KLINIČKI -BOLNIČKI CENTAR CRNE GORE 020/412-412
 TURISTIČKA ORGANIZACIJA CRNE GORE  020/235-155
 CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE  020/664-074, 664-076
 

DEŽURNE SLUŽBE CRNE GORE:

 
 VODOVOD  020/633-505
 STAMBENO  020/623-493
 JP KOMUNALNE USLUGE  020/655-313
 JP "ČISTOĆA"  020/625-349
 ELEKTRODISTRIBUCIJA  020/633-979
 POGREBNO  020/662-480

 INSPEKCIJE:

 020/634-265
 FINANSIJSKA  080 081-222, 020/235-146
 KOMUNALNA  020/230-529,230-921
 TRŽIŠNA  020/608-015
 SANITARNA  020/658-127
 EKOLOŠKA  020/234-106,234-108
 VETERINARSKA  020/280-055
 GRAĐEVINSKA  020/281-055
 INSPEKCIJA RADA  020/611-117
 TURISTIČKA  020/201-355
 POLJOPRIVREDNA  020/621-007
 PROSVJETNA  020/405-317

 AMBASADE:

 
 ALBANIJE  +38220652796, 652837
 AUSTRIJE  +38220601580, 601450
 BOSNE I HERCEGOVINE  +38220618105, 618015
 BUGARSKE  +38220655009, 655008
KINE    +38220609275, 609295
FRANCUSKE  +38220655348, 655344
 GRČKE  +38220655544, 618170
 HRVATSKE +38220269760, 269729 
 MAĐARSKE  +38220602880, 602910 
 ITALIJE +38220234661, 234662 
 MAKEDONIJE  +38220667415, 667 416
 RUMUNIJE  +38220618040
 RUSKE FEDERACIJE  +38220272460
 SLOVENIJE  +38220208020
 SRBIJE  +38220402500
 VELIKE BRITANIJE  +38220205460
 SAD  +38220410500
 POLJSKE  +38220662442
 TURSKE  +38220406500
 NJEMAČEK  +38220667285